Hidrosjetva i hortikulturni radovi

  • Autcesta Zagreb - Lipovac, dionica Županja - Spačva
  • Autcesta Zagreb - Lipovac, dionica Županja - Spačva
  • AC Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Bisko - Šestanovac
  • Brza cesta Šibenik - Drniš - Knin - granica BiH, dionica Šibenik - Tromilja, portali tunela "Ploča"
  • Autocesta Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Karamatići
  • Rekonstrukcija prilaza NP Lučko iz smjera Karlovca
  • Riječka obilaznica, Sveti Kuzam - Križišće, Hreljin - Kuk
  • Autocesta Sveti Kuzam - Križišće, Kuk - Križišće, Gradina - Hreljin i prometnica Rujevica - Marinići