Hidrosjetva

 • Jadranska autocesta između Medaka i Umaga
 • AC Zagreb - Split, dionica Pirovac
 • Pruga Oštarije - Knin, dionica Perušić - Gračac
 • GP Bajakovo
 • AC Zagreb - Split, dionica Bisko - Šestanovac
 • AC Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Dugopolje - Bisko - Šestanovac
 • AC Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Dugopolje - Bisko - Šestanovac
 • AC Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Dugopolje - Bisko - Šestanovac
 • AC Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Dugopolje - Bisko - Šestanovac
 • AC Beli Manastir - Osijek - Svilaj - Ploče, dionica Đakovo - Srednjaci
 • AC Zagreb - Sisak, dionica Jakuševac - Velika Gorica
 • Igradnja industrijskog kolosijeka Našicecement
 • Autocesta Rijeka - Zagreb, dionica Delnice - Kupjak
 • Autocesta Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Šestanovac - Zagvozd - Račva
 • Autocesta Beli Manastir - Osijek - Svilaj - Ploče, dionica Osijek - Đakovo
 • Obilaznica Rijeka
 • Autocesta Zagreb - Sisak, dionica Velika Gorica - Buševac
 • Autocesta Zagreb - Sisak, dionica Velika Gorica - Buševac
 • Komunalni otpad "Viševac"
 • AC Zagreb - Sisak, poddionica Buševac - Lekenik