Hidrosjetva

Hidrosjetva je postupak zatravljivanja površina, pogotovo kad se radi o teško dostupnim površinama i površinama pod nagibom, ali i ravnih velikih površina. Budući da se taj postupak obavlja uz pomoć strojeva koji raspršuju mješavinu sjemenja, vode i ostalih sastojaka, mogućnosti ozelenjivanja velikih površina su na ovaj način vrlo velike. Te se mogućnosti primjenom tehnološki naprednih strojeva očituju pogotovo na popriličnim uštedama u vremenu, ali i novcu.

Također je vrlo važno naglasiti da se ovaj postupak može primjenjivati i na vrlo različitim tipologijama tla i terena, od kosina, parkova, vrtova, odlagališta smeća, autocesta i drugih velikih javnih površina za razne namjene.

Ovom metodom je moguće istovremeno izvršiti i sjetvu  i gnojidbu, ali i razne druge tretmane tla i trava.

Tvrtka VITA je specijalizirana za obavljanje ozelenjavanja putem hidrosjetve te u vlasništvu ima dva stroja za hidrosjetvu kojih je dnevni kapacitet zatravljivanja 40.000 kvadratnih metara. Posebno smo specijalizirani za ozelenjavanje najnepristupačnijih površina.

Tvrtka je od 1993. godine do danas ozelenila preko 20 milijuna kvadratnih metara površina.